Metamax, yatırımcıların kira gelirlerinden NFT Payları oranında pasif gelir elde etmelerini sürekli kılmayı hedefler. Bu sebeple kiracı adayları ilk önce T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığınca denetlenen sigorta şirketlerince analiz edilir ve kredibilitesi uygun olan adaylar aranır.

Uygun kiracı adayları ile sigorta şirketi arasında Kira Sözleşmesi imzalanır. Kiralama süresi emlak ürününe göre değişmekle birlikte Metamax uzun süreli sözleşmeler yaparak yatırımcıların kira gelirlerini sürekli kılmayı hedefler.

Kiralanan emlak ürünlerine ait tüm giderler (emlak vergisi, gelir vergisi, deprem sigortası, amortisman, genel yönetim giderleri vb.) kesildikten sonra kalan net kira geliri yatırımcıların “NFT Payları oranında“ günlük olarak TL para birimi cinsiden cüzdanlarına dağıtılır.

  • Kiralık olan emlak ürünlerinin kira artışları devlet tarafından aksi belirtilmedikçe TÜFE’ye bağlı olarak değişecektir.

     

  • Kiracıdan kaynaklı herhangi bir olumsuzluk durumunda imzalanan kira sözleşmesi gereğince hukuki işlemler başlatılır. Ancak kira sözleşmesinin imzalanmasının asıl sebebi bu tür olası sorunlara karşı proaktif çözüm üretmektir.

     

  • Yatırımcıların NFT Paylarına sahip oldukları emlak ürünü kirada değilse yani kiracı yoksa kira geliri de olmamaktadır. Dolayısıyla Metamax yatırımcılara hiçbir koşulda kira garantisi vermez.