Yatırım araçlarının işleyiş yöntemlerine göre sağlanan gelir türlerini temel olarak kategorize edecek olursak; emek karşılığında ücret, toprak karşılığında rant, sermaye karşılığında ise faiz geliri sağlanır şeklinde iktisadi olarak genel bir tanıma ulaşabiliriz.

Faiz kavramı için kısaca paranın zamana bağlı kullanım değerini ölçerek sermayeye ve işlem gördüğü piyasaya göre değerlenen yatırım modelidir denilebilir. Faiz geliri temel olarak likit finansal araçlar ve nakit para üzerinden elde edilen bir gelir türüdür. Buna örnek: finansal kuruluşlardan “kredi” başlığa altında alınan paranın kullanım hakkı karşılığı olarak günlük aylık ya da yıllık taksitlerle ilgili finansal kuruluşa geri ödenmesidir.

Metamax’ta faiz geliri bulunmamaktadır.

Metamax’taki yatırımlar tamamen gerçek, tapusu olan gayrimenkullerin değerine dayalıdır dolayısıyla faiz geliri barındırmaz