Güncel olarak dijital varlıklar üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin T.C. Devleti tarafından uygulanan herhangi bir kanun ya da yönetmelik bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak Metamax’ta elde edilecek gelirler herhangi bir şekilde vergi yükümlülüğü getirmez. Bu alanda devlet tarafından gerçekleştirilecek olası bir regülasyonda Metamax yatırımcıları şeffaf bir şekilde bilgilendirecektir.

Metamax T.C. Devleti tarafından düzenlenen ve ilgili yasal mevzuatlarda yer alan bütün vergi yükümlülüklerini (tapu, emlak vergisi, stopaj, gelir vergisi, sigorta giderleri vb.) istisnasız olarak yerine getirmektedir.

Yatırımcılar için bir vergi yükümlülüğü bulunmamaktadır çünkü Metamax yukarıdaki yükümlülüklerin hepsini yerine getirmektedir