İşbu onay metni ile, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında her türlü satın alma işlemleri ve uygulamaları ile bilgilendirildiğime, Metamax Teknoloji A.Ş. (“Metamax”) tarafından metamax.com.tr web sitesi veya bu siteye bağlı farklı alan adları ile mobil uygulamalar aracılığıyla yeni hizmetlerin veya ürünlerinin tanıtılması ve teklif edilmesi ile kampanya ve/veya bültenler hakkında bilgilendirilme, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi başta olmak üzere, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla Metamax ile web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla paylaşmış olduğum ve/veya ilerleyen dönemlerde paylaşacağım telefon ve e-posta adresimin kullanılmasına ve SMS, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya, çevrimiçi reklam ağları, e-posta ve diğer elektronik iletişim araçları ile tarafımla iletişime geçilmesine, bu kapsamda paylaşmış olduğum bilgilerin Metamax tarafından saklanmasına, kullanılmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına onay veriyorum.

İşbu Ticari Elektronik İleti İzni Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası metninin ayrılmaz bir parçasıdır.