Sistem Puanı + Admin Puanı = Toplam Puan

Başvuranlar form doldurduğunda sistem otomatik olarak ihtiyaç ve başarı bazlı puanlama yapar. Sistemin yaptığı otomatik puanlamada, adam kayırma ihtimali hiç yoktur. Bu yüzden başvuru formunu eksiksiz doldurmak çok önemlidir, boş bırakılan alanlar için sistem puan vermez.

Başvuranların sistem puanı aldığı alanlar:

  1. Okul Başarısı (mezuniyet ortalamaları ve üniversite giriş sınavı puanı)
  2. İhtiyaç Bazlı (Anne baba hayatta mı?, hastalık var mı?, kardeş sayısı, eve giren toplam gelir, ev kira mı? ailenin borçları? bakmakla yükümlü olduğu kişiler, daha önce burs almış mı? ailenin iş durumu?, eğitim durumu? arabası? kardeş sayısı gibi kriterler farklı puanlama ile değerlendirilir ve sistem puanı ortaya çıkar (3 no.lu ok)

Admin Puanı: \n Adminlerden seçim yaparken beklenenler şunlardır: \n a. Formdaki beyanlar evraklarla doğrulanabiliyor mu? \n b. Başvuru Formunu görüntülemek Sosyal Bölümünü inceleyip kriterlerine göre puan vermek. (4 no'lu Ok) ile gösterilen yere puanı yazarak  \n hafızaya kayıt için yanındaki check işaretini tıklamak. \n c. Durum bölümünde değişiklik yapmak. \n Not 1: Adminler her zaman verdikleri puanı değiştirebilirler ve yeni puanı hafızaya alabilirler.

Durum bölümü: (2 no.lu ok) bursa başvuranların incelemesinin hangi aşamada olduğunu diğer adminlere ve bursiyerlere bildirim bölümüdür. \n a. Başvuru Formu doldurulduğunda otomatik olarak "Değerlendirme devam ediyor" olur.  \n b. Şayet burs belli bir tarihte açılacaksa Admin "Başvuru açılması bekleniyor" yapar. \n c. Admin yüklenen başvuru evraklarını yeterli bulur ise "Bilgileriniz Doğrulandı" yapar. Şayet yeterli bulmaz ise formun yanındaki iletişim kutusundan \n neleri istediğini yazar veya mülakata çağırır. \n d. Kurum yetkilisi kesin kararını verince başvuranın durumunu "Burs almaya hak kazandın" veya "Burs Başvurun başarısız" yapar. \n Adminler isterler ise puan durumuna göre sıralayabilir ve liste olarak EXCEL DOSYASI  > (5 no.lu ok) döküm alabilir. \n Sisteme her başvuru yapan kişi otomatik olarak bir başvuru ID'si alır (1 no.lu ok) ve puana göre sıralama yaptığınızda aynı puana sahip olanlar olacaktır. \n O zaman ID'si önce alınanlar önde gözükecektir. Şayet öğrencinin ID'sini biliyorsanız üst bölüme yazarak doğrudan Başvuru Formuna ulaşabilirsiniz. \n Puanlamada bir sınır yoktur, kurumlar 100 üzerinden veya 10 üzerinden admin puanı verebilir.