2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenip ilan edilir. Bağış toplama izni olan kurumlar (Vakıflar ve Dernekler) Bursverenler üzerinden bağış alabilirler.
Diğer kuruluşlar ise yine aynı kanun çerçevesinde mahallin en yüksek mülki amiri veya İçişleri Bakanlığı'nca bağış kampanyaları düzenleyebilir.
Bağış toplama, kampanya yapma, toplanan bağışları amacı doğrultusunda kullanma tamamen ilgili kurumun yetki ve sorumluluğundadır.

Kurumların bağış sayfalarına yapılan bağışlar üzerinden %4 oranında bir hizmet bedeli kesilerek ay sonlarında kurumların bağış hesabına aktarılır.

bursverenler.org üzerinden kurumlara bağış yapıldığı anda, bağışı yapana bir teşekkür mesajı giderken Kurum yetkilileri de her bağış için e-mail ile uyarılır. Ayrıca kurum yetkilileri diledikleri zaman kurumlarına veya projelerine yapılmış bağışları, görebilirler.

  • Bir kurumun birden fazla projesi olabilir ve her projesi için farklı bağışçı gruplardan bağış alabilir.
    ** Kurumlar bağış miktarını serbest bırakabilecekleri gibi, dilerler ise sabit bir limit koyabilirler.

Örnek: Yarısı bir bağışçı, diğer yarısı Yücel Kültür Vakfı tarafından karşılanan Yarım Elma bursunda bağışçı yıllık 2.100 TL ve katları şeklinde bağışta bulunabilir. KAMPANYALAR

Nakdi kampanyalar bursverenler.org üzerinden yapılabilir. Kampanyalar süreli olduğu için, bursverenler.org tarafından o kampanyanın içeriğini ihtiva eden bağış ekranı düzenlenir ve bağışlar o sayfa üzerinden alınır. \n Bağışçılar yukarıda görüldüğü gibi İNCELE butonu ile o kampanya hakkında bilgi edindikten sonra bağışta bulunabilir. Kurumların aynı anda açabilecekleri bağış ekranı sayısı beş ile sınırlandırılmıştır.