Bazı bağışlar şartlı olabilir ve bu şart bağışı yapan tarafından belirlenebilir. İşte bu istek Seçim kriterleri başlığı altında toplanmıştır. Bağışçı yukarıdaki örnekte olduğu gibi belli bir öğrenciyi seçebilir veya "bu bağış tıp okuyan kız öğrencilere gitsin" gibi bir talepte bulunabilir. \n Bağışçının bu talebi, bağış yapmadan önce bağış ekranında görünür, bağışçı tarafından doldurulması zorunlu alan değildir. \n * Bağışçı taleplerini karşılama sorumluluğu bağış alan proje veya kuruma aittir.