Şeffaflık ve Güvenilirlik

bursverenler.org ticari bir işletme olmayıp, 50. yılını tamamlamış olan Yücel Kültür Vakfı'na ait bir sosyal sorumluluk projesidir. Bursiyer adaylarının bilgi ve belgeleri, burs veren kurumlara aktarılırken KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) çerçevesinde maksimum güvenlik tedbirleri alınmıştır. Ayrıca özel yaşama saygı anlayışımız ve yasalar gereği; hiçbir bilgi ve belge bursiyer adaylarının onayı alınmadan paylaşılmamaktadır. Keza kurumlardan gelen bilgi mesajları, doğrudan burs talebinde bulunanlara -e-mail ve diğer iletişim kanalları kullanılmaksızın- güvenli bir şekilde ulaştırılmaktadır.

Sitemiz, KVKK çerçevesinde resmi kuruluş olan VERBİS üyesidir ve paylaşılan kişisel dataları asla verilen yetki dışında kullanmaz. bursverenler.org platformunda bütün para hareketleri bankalar üzerinden yapılır. Bursiyerlere yapılan ödemelerin banka dekontları 24 saat içinde e-posta yolu ile bağışçılarına ulaştırılır. Böylece bağışçılar seçtikleri bursiyerlerin bursunun yattığından şeffaf biçimde haberdar olur. 

Güvenlik açısından, bağışçıların bursiyerlere doğrudan bağışta bulunabilmesi bilinçli olarak engellenmiştir. bursverenler.org, bir bağışçının burs verme gerekçesi ile bursiyeri istismar etmesine asla aracı olmak istememektedir. Böylece bağışçıların birkaç ay sonra bağıştan vazgeçmesi halinde gençlerin uğrayacağı mağduriyetler önlenmiştir.

Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Fayda

bursverenler.org'a üye olup, ilk formunu ilkokul çağında dolduran bir öğrenci, aynı formu yıllar içinde güncelleyerek üniversite, master ve doktora seviyesine kadar kullanabilir ve farklı burslardan yararlanabilir. Bursiyerler, zaman içinde kazandıkları her yeni sertifika, diploma ve madalyayı bu platforma ekleyebilirler.

İyi eğitimli toplumlar; ekonomik refahın yanı sıra teknoloji, demokrasi, hoşgörü ve gelişmişlik seviyelerinde de örnektirler. Bu nedenle kişi ve kurumları, eğitim için destek vermeye çağırmaktayız. Ne kadar fazla gencimize olanak yaratabilirsek, misyonumuzu o kadar yerine getirmiş ve toplumsal fayda sağlamış oluruz.

Çevrecilik ve Teknoloji

bursverenler.org, kağıt kullanarak ormanları tahrip etmek yerine bilişim teknolojilerini kullanır; burs alan ve burs veren ilişkilerini dijital platforma taşır.

İlk başvuru formunu doldurmak, bursiyer adaylarının yaklaşık 40 dakikasını alır. Bursiyer adayları bu işlemi yalnızca bir kere yaparlar. Formu dolduran adaylar, eğitim hayatları boyunca yüzlerce bursa bir tık ile başvuru yapabilirler. Bursiyerler bu formu, eğitim süreçleri sona erdiğinde CV olarak da değerlendirebilirler.

Arka planda çalışan algoritma sayesinde kurumlar, bursiyer adaylarını adil ve objektif şekilde, kolayca değerlendirebilir.

Ulaşılabilirlik ve Fırsat Eşitliği

bursverenler.org, gençlerin burslara daha kolay ulaşabilmesi ve en az masraf ile daha fazla bursa başvurmasını sağlar. Burs başvuru ücretlerinin 5 TL olmasının nedeni; gençlerimizin burs kriterlerini okumaksızın her bursa başvuru yapmaları ve bu başvuruları değerlendiren kurum yetkililerini kriterlere uymayan başvurularla meşgul etmeleridir. Ayrıca, geleneksel burs başvuruları sırasında istenen evraklar, kargo şirketleri vasıtasıyla ilgili kurumlara gönderildiğinde, oluşacak tahmini bedel 15-20 TL'dir. bursverenler.org'da ise tüm evraklar sisteme elektronik ortamda yüklendiği için bu bedelden tasarruf edilir.

Birleştiricilik

Bütün vakıf, dernek, eğitim kurumları, kişi ve ticari markalar, sanayi ve ticaret odaları bu platformu burs vermek ve bağış toplamak için ÜCRETSİZ kullanabilirler.