Yükseköğrenim / Yarım Elma Bursu kapsamında internet üzerinden bursverenler.org'a yapılan müracaatlar Burs Komitesi ve bilgisayar programı tarafından yapılan puanlama ile değerlendirilir. En yüksek puanı alan 1000 öğrencinin, neden bursa başvurduğuna dair, yazdığı metinlerle hedefleri ve yaptıklarıyla ilgili açıklamaları ayrıca okunur ve değerlendirilir. Bu öğrencilerden başvuru formlarına yazdıkları bilgilerin evraklarıyla örtüşüp örtüşmediği kontrol edilir. Net olmayan bir durum varsa ayrıca evrak ASLI ile doğrulanması istenir.

Yücel Kültür Vakfı, misyon ve vizyonunda açıkladığı gibi farklı düşünce ve inançlara saygılı, ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, etnik köken, dil farkı gözetmeyen tutumunu bursiyer seçim kriterlerine de yansıtmıştır. Yarım Elma Bursu buna güzel bir örnektir. Bizim kriterlerimiz ne olursa olsun, bağışçı özgür iradesiyle istediği kişiye burs verebilir. Seçmiş olduğu bursiyerin bursunun diğer yarısı vakıf tarafından karşılanır.

Vakfımız burs politikalarını, tamamen tarafsız ve demokratik bir şekilde geliştirerek devam ettirmektedir.

Burs Kriterleri Nelerdir?

Burs Komitesi ve bilgisayar programı ön değerlendirmelerinde aşağıdaki kriterleri kullanır;

 1. T.C. uyruğuna sahip olması: T.C. kimliğine sahip olmayan öğrenciler değerlendirmeye alınmaz.

 2. Sabıka kaydı: Sabıkalı olanlar bu bölümden puan alamazken, sabıkası olmayan başvuru sahipleri 10 puan alırlar. Ancak haklarında soruşturma veya kısıtlama kararı olanlar için Burs Komitesi bir puan belirler.

 3. Öğrencinin ders başarı durumu: Burs Komitesi, üniversiteye yeni kaydolan öğrencinin YGS'den aldığı puana, ara sınıfta okuyan öğrencilerin ise transkriptlerine bakarak 1 ile 10 arasında puan belirler.

 4. Ailenin sosyal yapısı ve durumunun değerlendirmesi: Anne ve babanın hayatta olmaması, ayrı olması veya kardeş sayısı gibi durumlar puanlamaya dahildir. Kişinin fiziki durumu (engel, hastalık vb.) komite takdirindedir.

 5. Ailenin ekonomik durumu: Aileye aylık olarak giren toplam paradan, şayet kiralık evde oturuyorlarsa kira bedeli düşüldükten sonra kalan meblağın evdeki birey sayısına bölünmesi ile fert başına düşen aylık miktar bulunur. Bu miktara göre puanlama yapılarak toplam puana eklenir.

 6. Öğrencinin ekonomik durumu: Burada öğrencinin başka şekillerde desteklenip desteklenmediğine, ek burs alıp almadığına ve okuduğu branşın pahalılığına bakılarak 2 ile 10 arası puanlama yapılır.

 7. Sosyal katılımcılık puanı: Burada öğrencinin ders başarısı dışında sivil toplum kuruluşlarına katılımı, yaptığı gönüllülük, içinde yaşadığı toplumda birey olarak ne kadar sorumluluk taşıdığı değerlendirilir.

 8. Vakıf faaliyetlerine katılım puanı: Öğrencinin vakfın bursiyerleriyle birlikte yaptığı sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımı 0 ile 10 arasında değerlendirilir. Daha önce Yücel Kültür Vakfı'nı tanımayan, İstanbul dışında bulunan ilk müracaatlara 5 puan verilir.

 9. Liderlik, yaratıcılık, proje geliştirme, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım puanı: Burada öğrencinin organize ettiği (öncülük ettiği, liderlik yaptığı veya katılım gerçekleştirdiği) sosyal ve kültürel aktiviteler ile tiyatro, müzik, folklor, spor gibi ders dışı sosyal faaliyetleri öğrencinin içinde bulunduğu koşullara göre değerlendirilir.

 10. Beceri, yetenek, gelişmeye açıklık puanı: Burada aday bursiyerin, kendini geliştirmek için neler yaptığı, katıldığı seminer, kurs, sertifika programları gibi alanlarda gelişime ne denli açık ve hevesli olduğu değerlendirilir.

 11. Geleceğe dair puanlar: Adayın, hedefleri, idealleri, bu konuda yaptığı hazırlıklar, mülakat yapılarak veya doğrudan adayın doldurduğu kompozisyon bölümleri değerlendirilerek verilir.

  Vakfın amacı para dağıtmak değil, sosyal sorumluluk kapsamında gerçek ihtiyaç sahibi gençleri bulup desteklemektir.