Bireyin kendi özgür iradesiyle, maddiyata dayanmayan bir motivasyon ile ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin ve/veya diğer canlıların yararına yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerdir.

Gönüllü ise yaşadığımız dünyanın bir parçası olarak her türlü ayrımcılık / ötekileştirme ve nefret söylemi yapmayan, bilgisini, deneyimini, zamanını ve emeğini sürdürülebilir bir sorumluluk anlayışı çerçevesinde toplumsal sorunların çözümü için katkılar sağlayan kişilerdir.

YKV’de Gönüllülük Nedir?

• YKV, gönüllülerine eğitimler, atölyeler ve projeler yoluyla kişisel gelişim imkanı sağlar.

• YKV, gönüllülerine fikirlerini hayata geçirme imkanı sağlar.

• YKV, gönüllülerine özgüven ve kendini ifade etme olanağı sağlar.

• YKV, gönüllülerine yeni projeler üretme ve yaratıcılığını geliştirme imkanı sağlar.

• YKV, gönüllülerine ekip çalışması becerilerini geliştirme ve alternatif sosyal çevre olanağı sağlar.

• YKV’de gönüllüler ve vakıf arasında karşılıklı sorumluluk anlayışı hakimdir.

YKV’de Gönüllülük Ne Değildir?

• YKV, gönüllülerini ücretsiz iş gücü gibi görmez.

• YKV, gönüllülerini istemediği hiçbir işi yapmaya zorlamaz.

• YKV’de gönüllülük disiplinsiz ve plansız çalışma yapmak değildir.

 YKV’de Gönüllülerin Kazanımları

• Toplumsal Sorunların Çözümüne Katkı Fırsatı

• Yeni Arkadaş, İlişki Ağı ve Çevre

• Eğlence ve Sosyal Etkinlikler

• Olumlu Duygular

• Kişisel Gelişim Olanakları

• Ulusal ve Uluslararası Projelere Katılım

YKV’de Gönüllü Olarak Ne Tür Katkılar Sağlayabilirsiniz?

• Yerel, Ulusal ve Uluslararası düzenleyeceğimiz etkinliklerde ve çalışmalarda rol alabilirsiniz.

• Ürettiğimiz ya da üreteceğimiz gençlik tabanlı projelere fikirlerinizi sunabilirsiniz.

• Yürüteceğimiz faaliyetlerimizin belirlenmesine ve organize edilmesine destek olabilirsiniz.

• Her türliü deneyimleriniz ve birikimleriniz ile düzenleyeceğimiz eğitim ve atölye çalışmalarında kolaylaştırıcı olabilirsiniz.

• Bağlantıda olduğunuz kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmamızı sağlayabilirsiniz

 YKV Gönüllülük Stratejisi

Gönüllülük, her ne kadar bireylerin kendi iradeleriyle gerçekleşen bir eylem olsa da YKV’de gönüllülük gönüllülerin mutlaka bir kazanım elde etmesi gerektiği anlayışına dayanır. Bu bağlamda gönüllülük stratejimiz öncelikle gönüllünün yaptığı çalışmalarda yüksek fayda elde etmesi ve vakfa karşı sorumluluklarını gerçekleştirmesi üzerine yoğunlaşmıştır.

 YKV’de Gönüllü Olmak için,

Gönüllü adaylarının, başvuru formunu nitelikli bir şekilde doldurmaları ilk aşamada yeterli olacaktır.

Gönüllü olma sürecimiz aşağıdaki gibi işleyecektir;

 Gönüllü Olma Sürecimiz

Başvurunuz hangi aşamalardan geçiyor?

• Başvuru ve Değerlendirme

• Vakıf Tanıtımı ve Tanışma Toplantısı

• Bireysel Görüşmeler

• Gönüllü Sözleşmesinin İmzalanması

• Gönüllü Oryantasyonu

• Gönüllü Çalışmalar

• Gönüllü Motivasyon Etkinlikleri

• Gönüllü Kapasite Geliştirme Eğitimleri ve Etkinlikleri

• Gönüllü Olduğunuz Sürece Dair Sertifika/Belge