Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 302210-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Norma Finansal Teknoloji Anonim Şirketi (“NORMA”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni ile, Norma isimli mobil uygulamaya üye olunmasına ve tarafı olacağınız Norma Üye Sözleşmesi çerçevesinde sağlanacak hizmetlere ilişkin kişisel veri işleme süreçleri hakkında bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır. 

  • İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılan Taraflar ve Aktarılma Amaçları

Aşağıdaki süreçlerde yer verilen kişisel verilerinizi belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanunun 4. maddesindeki genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemekte ve belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Norma Üyelik sürecini gerçekleştirecek gerçek kişilerin;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı
Kimlik (Adı Soyadı, Doğum Tarihi, TCKN) İletişim (E-posta adresi, Cep Telefonu Numarası) – Üyeliğin oluşturulması ve Norma Üye Sözleşmesinin kurulması – Sözleşmenin kurulması ve ifası – Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları – Müşteri ilişkileri yönetimine ilişkin teknik altyapı hizmetinin alınması – Barınma altyapı hizmetinin alınması
İşlem Güvenliği (Şifre) – Üyeliğin oluşturulması ve işlem güvenliğinin sağlanması – Unutulan şifrenin sıfırlanması – Sözleşmenin kurulması ve ifası – Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları – Barınma altyapı hizmetinin alınması – Şifre yenileme için OTP doğrulama sürecine ilişkin teknik altyapı hizmetinin alınması
Kimlik Bilgileri (Doğum Tarihi, TCKN) – Üyelik oluşturma esnasında bilgilerin teyit edilmesi – Meşru menfaat – İlgili kamu otoritesi – İş ortağı elektronik para kuruluşu – Kimlik bilgileri teyidinin gerçekleştirilmesi – E-para hizmetlerine ön başvuru sürecinin gerçekleştirilmesi
İletişim (E-posta adresi, Cep Telefonu Numarası) – E-posta ve cep telefonu bilgilerinin doğrulanması – Meşru menfaat – Yurt içinde yer alan teknik altyapı sağlayıcıları – İş ortağı elektronik para kuruluşu(SMS OTP) – OTP doğrulama sürecine ilişkin teknik altyapı hizmetinin alınması  – E-para hizmetlerine ön başvuru sürecinin gerçekleştirilmesi – Barınma altyapı hizmetinin alınması
İletişim (E-posta adresi, Cep Telefonu Numarası) – Ticari elektronik ileti gönderilmesi ve ticari elektronik ileti onay yönetimi – Sözleşmenin ifası (onay gerektirmeyen durumlar) – Açık rıza (onay gerektiren durumlar) – Yurt içinde yer alan teknik altyapı sağlayıcılar ve İYS A.Ş. iş ortağı – Ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin teknik altyapı hizmetinin alınması, – İYS süreçlerinin yönetimi – İleti Yönetim Sistemi(İYS) – Barınma altyapı hizmetinin alınması
Norma şirket kuruluşu ve takip eden hizmetleri için kimlik doğrulama sürecini gerçekleştiren gerçek kişilerin;
Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı
Kimlik (Adı Soyadı) İletişim (E-posta adresi, Cep Telefonu Numarası) Kimlik Bilgileri (TCKN) Lokasyon Bilgisi (İşyeri Faaliyet Adresi, İkametgah) Mesleki Bilgi (İş Tanımı, sektör, meslek) – Kimlik doğrulama sürecinin gerçekleştirilmesi – Sözleşmenin kurulması ve ifası – Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları – İş ortağı elektronik para kuruluşu – Barınma altyapı hizmetinin alınması – Müşteri ilişkileri yönetimine ilişkin teknik altyapı hizmetinin alınması – Kimlik doğrulama sürecinin gerçekleştirilmesi
Norma şirket kuruluşu ve takip eden hizmetleri talep eden, kimlik doğrulama süreci olumlu tamamlanan gerçek kişilerin;
Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı
Kimlik (Adı Soyadı) İletişim (E-posta adresi, Cep Telefonu Numarası) Kimlik Bilgileri (Doğum Tarihi, TCKN) İşlem Güvenliği (İmza) Lokasyon Bilgisi (İşyeri Faaliyet Adresi) – Kullanıcının elektronik para hizmetlerine erişimi, ödeme aracı kartın üretimi ve teslimi için iş ortağı lisanslı elektronik para kuruluşuna iletilmesi ve Norma doküman yönetimi hizmetlerinin sağlanması – Sözleşmenin ifası – Yurt içindeki iş ortağı elektronik para kuruluşu – Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları – Elektronik para hizmetlerine erişimin sağlanması – Barınma altyapı hizmetinin alınması – Müşteri ilişkileri yönetimine ilişkin teknik altyapı hizmetinin alınması
Kimlik (Adı Soyadı) İletişim (E-posta adresi, Cep Telefonu Numarası) Kimlik Bilgileri (Doğum tarihi, TCKN, kimlik fotokopisi,) Lokasyon Bilgisi (İşyeri faaliyet adresi, ikametgah) Mesleki Bilgi (İş Tanımı, sektör, meslek, iş kolu özelindeki diğer belgeler) – Şirket kuruluşunun gerçekleştirilmesi ve işlemi gerçekleştirecek mali müşavir ile iletişim ve bilgilerin paylaşılması ile Norma doküman yönetimi hizmetlerinin sağlanması – Sözleşmenin ifası – Mevzuat gereği işlemleri gerçekleştirmeye izni olan mali müşavirler – Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları – Şirket kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi – Barınma altyapı hizmetinin alınması – Müşteri ilişkileri yönetimine ilişkin teknik altyapı hizmetinin alınması
Kimlik (Adı Soyadı) – Ödeme aracı kartın üretimi için iş ortağı lisanslı elektronik para kuruluşuna iletilmesi ve Norma doküman yönetimi hizmetlerinin sağlanması – Sözleşmenin ifası – Yurt içindeki iş ortağı elektronik para kuruluşu ve kart basım tedarikçisi – Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları – Kart basımının gerçekleştirilmesi – Barınma altyapı hizmetinin alınması
Kimlik (Adı Soyadı) Lokasyon Bilgisi (İşyeri Faaliyet Adresi il/ilçe) İletişim (E-posta adresi, Cep Telefonu Numarası) Kimlik Bilgileri (TCKN) – Sanal ofis talebinin değerlendirilmesi,iş ortağı aracılığı ile teklif sunulması ve Norma doküman yönetimi hizmetlerinin sağlanması – Sözleşmenin ifası – Yurt içindeki iş ortağı sanal ofis tedarikçisi – Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları – Sanal ofis hizmetinin tekliflendirilmesi ve sunulması – Barınma altyapı hizmetinin alınması
Kimlik (Adı Soyadı, TCKN) Lokasyon Bilgisi (Adres) Mesleki Bilgi (Vergi Dairesi) İletişim Bilgisi (E-posta adresi, Cep Telefonu Numarası) – Elektronik fatura hizmeti için iş ortağı şirkete iletilmesi ve Norma doküman yönetimi hizmetlerinin sağlanması – Sözleşmenin ifası – Hakkın tesisi – Yurt içindeki iş ortağı elektronik fatura hizmet sağlayıcısı – Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları – Elektronik fatura hizmetlerine hizmetlerine erişimin sağlanması – Barınma altyapı hizmetinin alınması
Kimlik (Kimlik Fotokopisi) Lokasyon Bilgisi (Adres) – Elektronik imza hizmeti için iş ortağı şirkete iletilmesi ve Norma hizmetlerinin sağlanması – Sözleşmenin ifası – Hakkın tesisi – Yurt içindeki iş ortağı elektronik fatura hizmet sağlayıcısı – Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları – Elektronik fatura hizmetlerine hizmetlerine erişimin sağlanması – Barınma altyapı hizmetinin alınması
Lokasyon Bilgisi (Sözleşme ve Kart Teslim Adresi) – Elektronik Para Hizmetlerine ilişkin sözleşmenin imza sürecinin yürütülmesi ve ödeme aracının teslimi – Sözleşmenin ifası – Hakkın tesisi – Yurt içindeki iş ortağı kurye veya teslimat hizmeti sağlayıcısı – Yurt içindeki iş ortağı elektronik para kuruluşu – Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları – Kart dağıtım/teslim sürecinin gerçekleştirilmesi
Finansal Bilgi (Ön muhasebe bilgileri, fatura, ürün, kategori, kontak(müşteri/tedarikçi ve yetkili bilgileri), ödeme ve ödeme vadeleri, banka/nakit/kasa bilgileri) – Ön muhasebe hizmetlerinin sağlanması – Sözleşmenin ifası – Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları – Barınma altyapı hizmetinin alınması
Görsel Bilgi (Profil Fotoğrafı) – Uygulamanın kişiselleştirilmesi – Sözleşmenin ifası – Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları – Barınma altyapı hizmetinin alınması
Yetkilisi olduğu şirkete ilişkin Hizmetleri* almak için için kimlik doğrulama sürecini gerçekleştiren gerçek kişilerin; *Norma Üye Sözleşmesi’nde tanımlanan “Hizmetler”i ifade etmektedir.
Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı
Kimlik (Adı Soyadı) İletişim (E-posta adresi, Cep Telefonu Numarası) Kimlik Bilgileri (TCKN) Mesleki Bilgi (Yetkilisi olunan şirket adı) Lokasyon Bilgisi (Ülke, Şehir Bilgisi, Şirket Adresi) Hukuki İşlem Bilgisi (Vergi Dairesi, Vergi No, Vergi Levhası, Vergi Levhası var/yok bilgisi) – Kimlik doğrulama sürecinin gerçekleştirilmesi – Sözleşmenin kurulması ve ifası – Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları – İş ortağı elektronik para kuruluşu – Barınma altyapı hizmetinin alınması – Kimlik doğrulama sürecinin gerçekleştirilmesi – Müşteri ilişkileri yönetimine ilişkin teknik altyapı hizmetinin alınması
Yetkilisi olduğu şirkete ilişkin Hizmetleri* talep eden, kimlik doğrulama süreci olumlu tamamlanan gerçek kişilerin; *Norma Üye Sözleşmesi’nde tanımlanan “Hizmetler”i ifade etmektedir.
Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı
Kimlik (Adı Soyadı) İletişim (E-posta adresi, Cep Telefonu Numarası) Kimlik Bilgileri (Doğum Tarihi, TCKN) İşlem Güvenliği (İmza) Lokasyon Bilgisi (İşyeri Faaliyet Adresi) – Kullanıcının elektronik para hizmetlerine erişimi, ödeme aracı kartın üretimi ve teslimi için iş ortağı lisanslı elektronik para kuruluşuna iletilmesi ve Norma doküman yönetimi hizmetlerinin sağlanması – Sözleşmenin ifası – Yurt içindeki iş ortağı elektronik para kuruluşu – Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları – Elektronik para hizmetlerine erişimin sağlanması – Barınma altyapı hizmetinin alınması – Müşteri ilişkileri yönetimine ilişkin teknik altyapı hizmetinin alınması
Kimlik (Adı Soyadı) İletişim (E-posta adresi, Cep Telefonu Numarası) Kimlik Bilgileri (Doğum tarihi, TCKN, kimlik fotokopisi,) Lokasyon Bilgisi (İşyeri faaliyet adresi, ikametgah) Mesleki Bilgi (İş Tanımı, sektör, meslek, iş kolu özelindeki diğer belgeler) – Mali müşavirlik hizmetlerine  erişimin sağlanması ile Norma doküman yönetimi hizmetlerinin sağlanması – Sözleşmenin ifası – Mevzuat gereği işlemleri gerçekleştirmeye izni olan mali müşavirler – Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları – Mali müşavirlik hizmetine erişimin sağlanması – Barınma altyapı hizmetinin alınması – Müşteri ilişkileri yönetimine ilişkin teknik altyapı hizmetinin alınması
Kimlik (Adı Soyadı) – Ödeme aracı kartın üretimi için iş ortağı lisanslı elektronik para kuruluşuna iletilmesi ve Norma doküman yönetimi hizmetlerinin sağlanması – Sözleşmenin ifası – Yurt içindeki iş ortağı elektronik para kuruluşu ve kart basım tedarikçisi – Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları – Kart basımının gerçekleştirilmesi – Barınma altyapı hizmetinin alınması
Kimlik (Adı Soyadı, TCKN) Lokasyon Bilgisi (Adres) Mesleki Bilgi (Vergi Dairesi) İletişim Bilgisi (E-posta adresi, Cep Telefonu Numarası) – Elektronik fatura hizmeti için iş ortağı şirkete iletilmesi ve Norma doküman yönetimi hizmetlerinin sağlanması – Sözleşmenin ifası – Hakkın tesisi – Yurt içindeki iş ortağı elektronik fatura hizmet sağlayıcısı – Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları – Elektronik fatura hizmetlerine hizmetlerine erişimin sağlanması – Barınma altyapı hizmetinin alınması
Kimlik (Kimlik Fotokopisi) Lokasyon Bilgisi (Adres) – Elektronik imza hizmeti için iş ortağı şirkete iletilmesi ve Norma hizmetlerinin sağlanması – Sözleşmenin ifası – Hakkın tesisi – Yurt içindeki iş ortağı elektronik imza hizmet sağlayıcısı – Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları – Elektronik imza hizmetlerine hizmetlerine erişimin sağlanması – Barınma altyapı hizmetinin alınması
Lokasyon Bilgisi (Sözleşme ve Kart Teslim Adresi) – Elektronik Para Hizmetlerine ilişkin sözleşmenin imza sürecinin yürütülmesi ve ödeme aracının teslimi – Sözleşmenin ifası – Hakkın tesisi – Yurt içindeki iş ortağı kurye veya teslimat hizmeti sağlayıcısı – Yurt içindeki iş ortağı elektronik para kuruluşu – Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları – Kart dağıtım/teslim sürecinin gerçekleştirilmesi
Finansal Bilgi (Ön muhasebe bilgileri, fatura, ürün, kategori, kontak(müşteri/tedarikçi ve yetkili bilgileri), ödeme ve ödeme vadeleri, banka/nakit/kasa bilgileri) – Ön muhasebe hizmetlerinin sağlanması – Sözleşmenin ifası – Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları – Barınma altyapı hizmetinin alınması
Görsel Bilgi (Profil Fotoğrafı) – Uygulamanın kişiselleştirilmesi – Sözleşmenin ifası – Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları – Barınma altyapı hizmetinin alınması
0850 211 7373 numaralı Çağrı Merkezimiz üzerinden iletişime geçen müşterilerimiz;
Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı
Kimlik (Adı Soyadı) İletişim (E-posta adresi, Cep Telefonu Numarası, Adres) – Müşterilerin Şirket ile iletişime geçtiği noktada, müşteri olduklarının anlaşılabilmesi ve iletişim sürecinin hızlı ilerletilmesi için bilgilerin eşleştirilmesi – Sözleşmenin ifası – Yurt içinde yer alan teknik altyapı sağlayıcılar – Barınma altyapı hizmetinin sağlanması
Kimlik (Ad- Soyad) İletişim (Cep Telefonu, E-posta Adresi) – Müşterinin NORMA nezdinde kayıtlı cep telefonundan aramaması halinde, müşterinin doğrulamasının yapılabilmesi – Sözleşmenin ifası – Yurt içinde yer alan teknik altyapı sağlayıcılar – Barınma altyapı hizmetinin sağlanması
Diğer (Sorulan Sorular, İletilen Talep ve Şikayetler) – Talep ve şikayetlerin yönetiminin gerçekleştirilmesi – Bir hakkın tesis edilmesi – Yurt içinde yer alan teknik altyapı sağlayıcılar – Barınma altyapı hizmetinin sağlanması
0850 211 7373 numaralı Çağrı Merkezimiz üzerinden iletişime geçen müşterileri adaylarımız ve sair üçüncü kişiler;
Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı
Kimlik (Ad- Soyad) Diğer (Sorulan Sorular, İletilen Talep ve Şikayetler) – Hitap edebilmek – Talep ve şikayetlerin yönetiminin gerçekleştirilmesi – Bir hakkın tesis edilmesi – Yurt içinde yer alan teknik altyapı sağlayıcılar – Barınma altyapı hizmetinin sağlanması
İletişim (Cep Telefonu, E-posta Adresi – İlgili kişinin talebi halinde müşteri adayı kaydının yapılması ve geri dönüş sağlanabilmesi – Bir hakkın tesis edilmesi – Yurt içinde yer alan teknik altyapı sağlayıcılar – Barınma altyapı hizmetinin sağlanması
0850 211 7373 numaralı Whatsapp hattımız üzerinden iletişime geçen müşteri, müşterileri adaylarımız ve sair üçüncü kişiler;
Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı
Kimlik (Ad- Soyad) İletişim (Cep Telefonu, E-posta Adresi) – Taleplerin yönetiminin gerçekleştirilmesi için müşteri, müşteri adayı ve ilgili kişinin aranması amacıyla kayıt oluşturulması – Bir hakkın tesis edilmesi – Yurt içinde yer alan teknik altyapı sağlayıcılar – Barınma altyapı hizmetinin sağlanması
  • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

 

Kişisel verileriniz, NORMA uygulaması ve iletişim kanallarımız üzerinden iletişime geçilmesi sırasında bizlere iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya diğer yöntemlerle elektronik ve fiziki ortamda toplanmaktadır.

  • İlgili Kişinin Hakları

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Norma Finansal Teknoloji Anonim Şirketi

E-posta: kvkk@norma.co

Kep Adresi: normafinansal@hs04.kep.tr

Adres: Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Caddesi, No:63/A, Kadıköy, İstanbul