Pick & Place Dosyası Nedir?

SMD Dizgi Pick & Place Dosyası

Pick & Place File / Component Placement List (CPL)

Pick & Place dosyası SMD dizgi prosesinde kullanılan bir dosyadır. Türkçe karşılığı olarak SMD dizgi makinelerinin tam otomatik bir şekilde dizilecek olan malzemeleri malzeme dizgi tablasından alarak pcb baskı devre kartının üzerine otomatik olarak dizme işlemi olarak açıklanabilir.

Kısaca SMD dizgi makinelerinde otomatik Alma ve Yerleştirme Dosyası / Bileşen Yerleştirme Listesi veya dosyası olarak adlandırılabiliriz.

Pick & Place Dosyası Aşağıdaki Bilgileri İçermelidir

Designator - Tanımlayıcı

Component Reference Designator (e.g. C1, L2, R3) - Bileşen Referans Tanımlayıcı (örn. C1, L2, R3)

Mid X/Mid Y

Bileşen kordinat yön merkezinin X/Y koordinatları. Önerilen birimler: Metrik(mm).

Layer - Katman

PCB’lerin yerleştirme yüzü için Top / Bottom, alt / üst malzeme dizgi yüzü için bilgi bölümü

Aşağıda PCB SMD dizgi prosesinde örnek bir Pick & Place File / Pick & Place dosyası örneği yer almaktadır.