TARAFLAR

SATICI BİLGİLERİ

 • Satıcı İsim/Unvanı: ERKAR ELEKTRONİK BİLG. İNŞ. DEN. YAT. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
 • Satıcı’nın Açık Adresi: HALKAPINAR MAHALLESİ 1202/2 SOKAK NO: 31/101 KONAK İZMİR
 • Satıcı’nın Telefonu: 0232 492353
 • Satıcı Mersis No: 0361029859300001
 • Satıcı E-Posta Adresi : info @ izmirpcb . com
 • Alıcı’nın İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi: YURTİÇİ KARGO

 

 • Satıcı İsim/Unvanı: JETON TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ.
 • Satıcı’nın Açık Adresi: HALKAPINAR MAHALLESİ 1202/2 SOKAK NO: 31/116 KONAK İZMİR
 • Satıcı’nın Telefonu: 0232
 • Satıcı Mersis No: 0484210482600001
 • Satıcı E-Posta Adresi : info @ pcbtr . com
 • Alıcı’nın İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi: YURTİÇİ KARGO

 

ALICI BİLGİLERİ

 • Adı – Soyadı :
 • Adresi :
 • Telefon :
 • E-Posta :

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu vergiler dahil bedeli ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

ALICI, siparişinin üretim verilerinin ödeme öncesi inceleme aşamasına göndermeden önce “Ön Bilgilendirme” formunu onaylayarak siparişi hakkında kapsamlı olarak bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

2 - KONU VE KAPSAM

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait web sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen alıcının ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan ve üretilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir.

İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, ERKAR ELEKTRONİK BİLG. İNŞ. DEN. YAT. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.’ne ait www.izmirpcb.com / izmirnumunepcb.com / JETON TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ne ait www.pcbtr.com / alan adlı web sitelerinden/web sitelerinden (“web sitesi/internet sitesi”), Satıcı’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme ’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi ALICI ve SATICI tarafların ayrı ayrı ERKAR ELEKTRONİK BİLG. İNŞ. DEN. YAT. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ve JETON TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ile akdetmiş oldukları Websitesi Üyelik Sözleşmeleri’nin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu baskı devre kartı veya stencil çelik elek olarak isimlendirilen mal veya bunlardan bağımsız olarak baskı devre kartı smd dizgi ve devre kartı birleştirme/montaj hizmetinin satışında ERKAR ELEKTRONİK BİLG. İNŞ. DEN. YAT. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.’nin taraf olduğunu ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili **ERKAR ELEKTRONİK BİLG. İNŞ. DEN. YAT. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.* JETON TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. *nin sorumluluğu ve taahhüdün bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRETİLECEK OLAN ÜRÜN/ÜRÜNLERİN BİLGİLERİ

Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, özellikleri, rengi, adedi) SATICI’ya ait ilgili internet sitesinde sipariş verme ve üretim öncesi ürün kişiselleştirme bölümünde yayınlanmaktadır.

SATICI tarafından üretim öncesi ürün kişiselleştirme ve sipariş verme adımında kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince ayrıntıları ile üretim öncesi inceleyebilirsiniz. SATICI tarafından oluşturulan kampanya sürelidir ve sınırlı olarak sonlanma tarihine kadar geçerlidir.

Baskı devre kartı ve stencil çelik hasır elek şablonları için ürün kişileştirme aşamasında listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar ALICI ‘nın siparişinin üretim ihtiyaçlarına yönelik satış fiyatıdır.

İnternet sitesinde ALICI ‘ya siparişinin üretimi için ilan edilen fiyatlar ve vaatler ALICI tarafından ön inceleme için gönderilen ürün verilerinin incelenmesi sonrası güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

GENEL HÜKÜMLER

4 - ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, web sitesi üzerinde yer alan sözleşme konusu baskı devre kartları ve stencil çelik elek alımlarını kapsayan mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından ürün inceleme aşamasında ALICI’nın onayına sunulan ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ödeme öncesi ürün inceleme bölümünde satıcıya beyan eder.

ALICI, SATICI ’ya ait web sitesi / internet sitesinde sipariş oluşturma ve ürün kişiselleştirme adımında sözleşme konusu ürünün temel üretim niteliklerini oluşturmayı, siparişini kişisel üretim seçimine ve ihtiyaçlarına göre talep ettiğini satış fiyatı, ödeme şekli ile üretim ve ithalat sonrası teslimat zamanına ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, SATICI tarafından kendisine verilmesi gereken siparişi verilen ürünlere ait temel üretim ve teslimat özelliklerini, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme sonrası teslimat şartlarını ve koşullarına ait bilgileri web sitesi sipariş oluşturma bölümü üzerinden doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcının ihtiyaçları ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön sipariş oluşturma kısmında üretim sonrası alıcıya belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın fatura bilgilerinde gösterdiği adresteki kişi ve/veya tüzel kişilik kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

ALICI, Sözleşme konusu ürün siparişini ön inceleme aşaması sonrası herhangi bir nedenle ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, Sözleşme konusu kişisel talepleri doğrultusunda üretilen ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Alıcıya teslimat aşamasında kargo firmasından kaynaklanan hatalardan dolayı cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet iadesi için kargo firması yetkilisine ALICI tarafından hasarlı ürüne ait tutanak tutturulacaktır. İade ürün faturası ile kargo yetkilisine iade edilmelidir.

ALICI ile sipariş esnasında kredi kartı ödeme seçeneği ile gerçekleştirilen ödemelerde kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

5 - SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, sözleşme konusu iki farklı ürün kalemi baskı devre kartı veya stencil çelik elek ürünlerinden oluşan mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, üretim testleri yapılmış olarak alıcıya teslim etmekle sorumludur.

SATICI, üretim öncesi siparişte müşterinin kişiselleştirmesi ile belirtilen niteliklere uygun olarak baskı devre kartının veya stencil çelik elek şablon ürünlerinin üretilmesi ve belirtilen teslimat süreleri kapsamında Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

SATICI, mücbir sebepler veya uluslararası nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde oluşan olumsuzlukları ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşme konusu ürün, mal veya hizmet, ALICI’dan başka bir kişiye teslim edilemez, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

Satıcı, sözleşme konusu mal ve hizmeti sadece fatura üzerindeki sipariş sahibine kargo gönderimi ile teslim etmekle sorumludur.

Satıcı, sözleşme konusu mal ve hizmeti tüzel kişilik adına vergi dairesi ve vergi no ile unvan bilgilerine veya şahıs alımlarında fatura üzerinde yer alan t.c. kimlik numarası ile uyumlu isim soy isim adına fatura üzerinde belirtilen adrese kargo gönderimi ile satın alınan ürünleri teslim etmekle sorumludur.

Satıcı, alıcının talebi üzerine fatura adresinden farklı bir adrese gönderim taleplerini gerçekleştirmez.

Satıcı, alıcının satın aldığı ürünleri sadece fatura adresine göndermekle sorumludur.

BASKI DEVRE KARTI VE STENCİL ÇELİK HASIR SATIN ALIMLARINDA MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI 15. MADDE B BENDİ KAPSAMINDA TÜKETİCİNİN İSTEKLERİ VEYA KİŞİSEL İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANAN MALLARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER KAPSAMINDA CAYMA HAKKI VE İADE HAKKI KULLANILAMAZ.

6 - CAYMA HAKKI

Mevzuat uyarınca ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve üretilen baskı devre kartı ve stencil çelik elek ürünlerinde alıcı cayma hakkını kullanamaz.

Mevzuat uyarınca ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan ürünlerin yönetmelik gereği “cayma hakkının kullanılamayacağı haller” kapsamında yer almasından dolayı cayma ve iade hakkı mevcut değildir.

Baskı devre kartı ve stencil çelik hasır elek şablonlarının imalatı ara malı olmasından ve kişiselleştirilerek üretimi gerçekleştirilen ürünler kapsamında olduğundan cayma hakkı kullanılamaz.

ALICI sadece cayma hakkını bozuk ve hatalı üretim olarak kendisine teslim edilen ürünlerin çalışmaması durumunda gerçekleştirebilir.

Cayma Hakkı Kullanım Koşullarında Teslimat Sonrası Bozuk Ürün İade Şartları Geçerlidir.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI

ALICI, cayma hakkını sadece arızalı, bozuk ve hatalı üretilen ürünler için gerçekleştirebilir.

Alıcı satın almış olduğu baskı devre kartı veya stencil çelik elek ürünleriyle ilgili yaşadığınız hatalı üretim/arıza/bozuk sorunları için, ürünün elinize geçmesinden itibaren 14 gün içinde satıcıya iade ve geri ödeme işlemleri veya mal veya hizmetin yeniden üretimi için SATICI ’ya başvurabilir.

Hatalı veya çalışmadığını düşündüğü baskı devre kartlarını veya stencil çelik elek ürünleri satıcı tarafından ön inceleme ve elektriksel test işlemlerinden sonra ürünlerin bozuk olduğu ve çalışmadığı test aşamalarında anlaşılması sonrası alıcı tarafından gerçekleştirilen sipariş ödemesi ALICI ‘ya toplu olarak geri iade edilir.

Alıcının talebi doğrultusunda ürünler bir sonraki toplu teslimat koşullarına bağlı kalınarak alıcıya tekrar üretimi satıcı tarafından sağlanarak yeniden üretilen ürünler teslim edilir.

ALICI tarafından gönderilen ürünlerin test çalışmaları sonrası bahse konu ürünlerin arızalı veya bozuk çıkmaması durumunda ürünler müşteriye tekrar kargo gönderimi ile veya şirket merkezinde elden olmak kaydı ile geri iade edilir.

Alıcı, satın almış olduğu baskı devre kartı ve stencil çelik hasır elek siparişleri ile birlikte satıcıdan satın almış olduğu siparişine yönelik devre kartlarının üzerine SMD dizgi ve montaj hizmeti varsa dizimi ve montajı hatalı / bozuk olan kartların değişimi ve yeniden montajı için ücret geri iadesi veya yeniden üretim ile montaj hizmetleri için satıcıya cayma ve ürün iadesi hakkını kullanabilir.

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ürünlerin hatalı veya bozuk olduğu bölümleri gerekçe göstererek, sadece hatalı ve bozuk olarak üretilen baskı devre kartı ürünleri ve stencil çelik hasır elek şablon siparişlerini mal satışına ilişkin işlemlerin tamamlanmasından sonra teslimat tarihinden itibaren, smd kart dizgisi ve montaj hizmeti gibi hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde sadece hatalı ve ayıplı ürünlerin iadesi kapsamında cayma hakkını kullanabilir.

ALICI’ tarafından kargoya iade işlemlerinde teslim edilen ürün veya ürünlerin faturası, varsa iade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve varsa yanında gönderilen promosyon ürünleri ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak kargoya teslim edilmesi gerekmektedir. İade edilmek istenen ürün veya ürünlerin faturası kurumsal / ticari fatura ise, iade ederken ticari kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası satıcı kurum/şirket adına düzenlenen sipariş iadelerinin bozuk ürünler için geçerli olan geri ödeme koşulları İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

7 - ÜRÜN, MAL VEYA HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda, sipariş ödeme adımında ödeme öncesi ve sonrası yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına otomatik satın alma aşamasında yansıtılır.

8 - TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı'ya aittir.

Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini SATICI ‘ya doğrudan sesli iletişim kanalları veya web sitesi üzerinden destek masası, e-posta gibi ilgili dijital iletişim kanalları ile iletecektir.

Şikayetin GENEL HÜKÜMLER

4 - ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, web sitesi üzerinde yer alan sözleşme konusu baskı devre kartları ve stencil çelik elek alımlarını kapsayan mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından ürün inceleme aşamasında ALICI’nın onayına sunulan ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ödeme öncesi ürün inceleme bölümünde satıcıya beyan eder.

ALICI, SATICI ’ya ait web sitesi / internet sitesinde sipariş oluşturma ve ürün kişiselleştirme adımında sözleşme konusu ürünün temel üretim niteliklerini oluşturmayı, siparişini kişisel üretim seçimine ve ihtiyaçlarına göre talep ettiğini satış fiyatı, ödeme şekli ile üretim ve ithalat sonrası teslimat zamanına ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, SATICI tarafından kendisine verilmesi gereken siparişi verilen ürünlere ait temel üretim ve teslimat özelliklerini, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme sonrası teslimat şartlarını ve koşullarına ait bilgileri web sitesi sipariş oluşturma bölümü üzerinden doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcının ihtiyaçları ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön sipariş oluşturma kısmında üretim sonrası alıcıya belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın fatura bilgilerinde gösterdiği adresteki kişi ve/veya tüzel kişilik kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

ALICI, Sözleşme konusu ürün siparişini ön inceleme aşaması sonrası herhangi bir nedenle ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, Sözleşme konusu kişisel talepleri doğrultusunda üretilen ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Alıcıya teslimat aşamasında kargo firmasından kaynaklanan hatalardan dolayı cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet iadesi için kargo firması yetkilisine ALICI tarafından hasarlı ürüne ait tutanak tutturulacaktır. İade ürün faturası ile kargo yetkilisine iade edilmelidir.

ALICI ile sipariş esnasında kredi kartı ödeme seçeneği ile gerçekleştirilen ödemelerde kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

5 - SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, sözleşme konusu iki farklı ürün kalemi baskı devre kartı veya stencil çelik elek ürünlerinden oluşan mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, üretim testleri yapılmış olarak alıcıya teslim etmekle sorumludur.

SATICI, üretim öncesi siparişte müşterinin kişiselleştirmesi ile belirtilen niteliklere uygun olarak baskı devre kartının veya stencil çelik elek şablon ürünlerinin üretilmesi ve belirtilen teslimat süreleri kapsamında Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

SATICI, mücbir sebepler veya uluslararası nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde oluşan olumsuzlukları ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşme konusu ürün, mal veya hizmet, ALICI’dan başka bir kişiye teslim edilemez, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

Satıcı, sözleşme konusu mal ve hizmeti sadece fatura üzerindeki sipariş sahibine kargo gönderimi ile teslim etmekle sorumludur.

Satıcı, sözleşme konusu mal ve hizmeti tüzel kişilik adına vergi dairesi ve vergi no ile unvan bilgilerine veya şahıs alımlarında fatura üzerinde yer alan t.c. kimlik numarası ile uyumlu isim soy isim adına fatura üzerinde belirtilen adrese kargo gönderimi ile satın alınan ürünleri teslim etmekle sorumludur.

Satıcı, alıcının talebi üzerine fatura adresinden farklı bir adrese gönderim taleplerini gerçekleştirmez.

Satıcı, alıcının satın aldığı ürünleri sadece fatura adresine göndermekle sorumludur.

BASKI DEVRE KARTI VE STENCİL ÇELİK HASIR SATIN ALIMLARINDA MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI 15. MADDE B BENDİ KAPSAMINDA TÜKETİCİNİN İSTEKLERİ VEYA KİŞİSEL İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANAN MALLARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER KAPSAMINDA CAYMA HAKKI VE İADE HAKKI KULLANILAMAZ.

6 - CAYMA HAKKI

Mevzuat uyarınca ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve üretilen baskı devre kartı ve stencil çelik elek ürünlerinde alıcı cayma hakkını kullanamaz.

Mevzuat uyarınca ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan ürünlerin yönetmelik gereği “cayma hakkının kullanılamayacağı haller” kapsamında yer almasından dolayı cayma ve iade hakkı mevcut değildir.

Baskı devre kartı ve stencil çelik hasır elek şablonlarının imalatı ara malı olmasından ve kişiselleştirilerek üretimi gerçekleştirilen ürünler kapsamında olduğundan cayma hakkı kullanılamaz.

ALICI sadece cayma hakkını bozuk ve hatalı üretim olarak kendisine teslim edilen ürünlerin çalışmaması durumunda gerçekleştirebilir.

Cayma Hakkı Kullanım Koşullarında Teslimat Sonrası Bozuk Ürün İade Şartları Geçerlidir.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI

ALICI, cayma hakkını sadece arızalı, bozuk ve hatalı üretilen ürünler için gerçekleştirebilir.

Alıcı satın almış olduğu baskı devre kartı veya stencil çelik elek ürünleriyle ilgili yaşadığınız hatalı üretim/arıza/bozuk sorunları için, ürünün elinize geçmesinden itibaren 14 gün içinde satıcıya iade ve geri ödeme işlemleri veya mal veya hizmetin yeniden üretimi için SATICI ’ya başvurabilir.

Hatalı veya çalışmadığını düşündüğü baskı devre kartlarını veya stencil çelik elek ürünleri satıcı tarafından ön inceleme ve elektriksel test işlemlerinden sonra ürünlerin bozuk olduğu ve çalışmadığı test aşamalarında anlaşılması sonrası alıcı tarafından gerçekleştirilen sipariş ödemesi ALICI ‘ya toplu olarak geri iade edilir.

Alıcının talebi doğrultusunda ürünler bir sonraki toplu teslimat koşullarına bağlı kalınarak alıcıya tekrar üretimi satıcı tarafından sağlanarak yeniden üretilen ürünler teslim edilir.

ALICI tarafından gönderilen ürünlerin test çalışmaları sonrası bahse konu ürünlerin arızalı veya bozuk çıkmaması durumunda ürünler müşteriye tekrar kargo gönderimi ile veya şirket merkezinde elden olmak kaydı ile geri iade edilir.

Alıcı, satın almış olduğu baskı devre kartı ve stencil çelik hasır elek siparişleri ile birlikte satıcıdan satın almış olduğu siparişine yönelik devre kartlarının üzerine SMD dizgi ve montaj hizmeti varsa dizimi ve montajı hatalı / bozuk olan kartların değişimi ve yeniden montajı için ücret geri iadesi veya yeniden üretim ile montaj hizmetleri için satıcıya cayma ve ürün iadesi hakkını kullanabilir.

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ürünlerin hatalı veya bozuk olduğu bölümleri gerekçe göstererek, sadece hatalı ve bozuk olarak üretilen baskı devre kartı ürünleri ve stencil çelik hasır elek şablon siparişlerini mal satışına ilişkin işlemlerin tamamlanmasından sonra teslimat tarihinden itibaren, smd kart dizgisi ve montaj hizmeti gibi hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde sadece hatalı ve ayıplı ürünlerin iadesi kapsamında cayma hakkını kullanabilir.

ALICI’ tarafından kargoya iade işlemlerinde teslim edilen ürün veya ürünlerin faturası, varsa iade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve varsa yanında gönderilen promosyon ürünleri ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak kargoya teslim edilmesi gerekmektedir. İade edilmek istenen ürün veya ürünlerin faturası kurumsal / ticari fatura ise, iade ederken ticari kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası satıcı kurum/şirket adına düzenlenen sipariş iadelerinin bozuk ürünler için geçerli olan geri ödeme koşulları İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

7 - ÜRÜN, MAL VEYA HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda, sipariş ödeme adımında ödeme öncesi ve sonrası yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına otomatik satın alma aşamasında yansıtılır.

8 - TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir.

Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini SATICI ‘ya doğrudan sesli iletişim kanalları veya web sitesi üzerinden destek masası, e-posta gibi ilgili dijital iletişim kanalları ile iletecektir.

Şikayetin ERKAR ELEKTRONİK BİLG. İNŞ. DEN. YAT. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.’ne ve JETON TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ne iletilmesi halinde ERKAR ELEKTRONİK BİLG. İNŞ. DEN. YAT. SAN. ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile JETON TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği ALICI ‘ya sağlayacaktır.

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

10 - BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, websitesi’nde yer alan Hesabım, Destek masası veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI ’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11 - YÜRÜRLÜLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. SATICI gerekli yasal yükümlülükleri yerine getirdiğini ve ödeme öncesi müşterinin onayını aldığını beyan eder.

11 (on bir) maddeden ibaret bu sözleşme, ALICI, siparişlerinin ödemesini site üzerinden gerçekleştirdiği andan itibaren elektronik ortamda onaylanarak akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. ERKAR ELEKTRONİK BİLG. İNŞ. DEN. YAT. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.'ne ve JETON TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. iletmesi halinde ERKAR ELEKTRONİK BİLG. İNŞ. DEN. YAT. SAN. ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile JETON Teknoloji Ltd. Şti. sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği ALICI ‘ya sağlayacaktır.

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

10 - BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, websitesi’nde yer alan Hesabım, Destek masası veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI ’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11 - YÜRÜRLÜLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. SATICI gerekli yasal yükümlülükleri yerine getirdiğini ve ödeme öncesi müşterinin onayını aldığını beyan eder.

11 (on bir) maddeden ibaret bu sözleşme, ALICI, siparişlerinin ödemesini site üzerinden gerçekleştirdiği andan itibaren elektronik ortamda onaylanarak akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI TARİH ALICI