Mali mühür başvursu kamu sertifikasyon merkezi olan kamusm.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır. Aşağıdaki linkte yer alan anlatıma göre alınabilir.

Eğer işletme tüzel kişilik değil ise e-imza ile de başvuru yapılabilmektedir. e-imza başvurusunu birçok şirketten yapmak mümkündür. ayrıca mali mühür başvuruları da yakın zamanda e-imza üreticilerinden alınabilecektir.

adi ortaklık olması durumunda mali mühür alınmalıdır. adi ortaklık işletmelerinde dilekçe ile başvuru yapılmaktadır.