Faturanın Statüsünü değiştiriceğiniz zaman ilk olarak firma ve dönem numarası kontrol edilmelidir.

e-Faturanın statüsünü değiştireceğimiz zaman aşağıdaki kod çalıştırılmalıdır.

select ESTATUS,* FROM LG_001_01_INVOICE WHERE FICHENO='KTE2021000000054'
UPDATE LG_001_01_INVOICE SET ESTATUS ='0' WHERE FICHENO='KTE2021000000054'

e-Arşiv Statüsü değiştirme:
SELECT * FROM LG_001_01_INVOICE WHERE FICHENO ='BSE2021000000146'

SELECT EARCHIVESTATUS,* FROM LG_001_01_EARCHIVEDET WHERE INVOICEREF= '492'

UPDATE LG_001_01_EARCHIVEDET SET EARCHIVESTATUS= '0' WHERE INVOICEREF= '492'

e-İrsaliye Statü değiştirme :

SELECT EDESPSTATUS, * from LG_021_01_STFICHE WHERE FICHENO='BIR2021000000558'

UPDATE LG_021_01_STFICHE SET EDESPSTATUS=0 WHERE FICHENO='BIR2021000000558'