*Logo Erp entegrasyonu yapmak için cihazda Logo muhasebe programının yüklü olması gerekir.
Logo muhasebe programı yüklü ise Erp senkronizasyon işlemlerinden;

  • Birimler ikonu tıklanarak Logo'da kayıtlı olan birimler senkronize edilerek gastropos'a gelir
  • Müşterileri getir ikonuna tıklanarak Logo'da kayıtlı olan müşteri profilleri gelir
  • Ürünler ikonuna tıklanarak logoda kayıtlı olan malzemeler sisteme senkronize edilir
    Logo muhasebe programına gönderilmek istenen kayıtlar ise;
  • Müşteri gönder ikonuna tıklanıp gastropos'ta kayıtlı olan müşteriler gönderilir
  • Ticket işlemlerine tıklanarak yemek çeki tahsilatları gönderilir
  • Banka işlemleri tıklanarak kredi kartı tahsilatları gönderilir
  • Nakit işlemler tıklanarak nakit tahsilatlar gönderilir
  • Adisyon ikonu tıklanarak da girilmiş olan adisyonlar Logo muhasebe programına gönderilebilinir.