*Netsis Erp entegrasyonu yapmak için cihazda Logo Netsis muhasebe programının yüklü olması gerekir.
Logo Netsis muhasebe programı yüklü ise Erp senkronizasyon işlemlerinden;

  • Birimler ikonu tıklanarak Netsis'te kayıtlı olan birimler senkronize edilerek gastropos'a gelir
  • Müşterileri getir ikonuna tıklanarak Netsis'te kayıtlı olan müşteri profilleri gelir
  • Ürünler ikonuna tıklanarak Netsis'te kayıtlı olan malzemeler sisteme senkronize edilir

Logo Netsis muhasebe programına gönderilmek istenen kayıtlar ise;

  • Müşteri gönder ikonuna tıklanıp gastropos'ta kayıtlı olan müşteriler gönderilir
  • Ticket işlemlerine tıklanarak yemek çeki tahsilatları gönderilir
  • Banka işlemleri tıklanarak kredi kartı tahsilatları gönderilir
  • Nakit işlemleri tıklanarak nakit tahsilatlar gönderilir
  • Adisyon ikonu tıklanarak da girilmiş olan adisyonlar Logo Netsis muhasebe programına gönderilebilinir.