Logoda ilgili firma dönemde hareket görmeyen carilerin tespit edilmesi için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

SELECT * FROM LG_001_CLCARD WHERE LOGICALREF NOT IN (SELECT CLIENTREF FROM LG_001_01_CLFLINE)

İlgili Cariler arasında Kullanımda olanlar listelenecekse

SELECT * FROM LG_001_CLCARD WHERE ACTIVE=0 AND LOGICALREF NOT IN (SELECT CLIENTREF FROM LG_001_01_CLFLINE)

İlgili Cari kartların hareket görmeyenlerini kullanım dışına çekmek içi

UPDATE LG_001_CLCARD SET ACTIVE=1 WHERE LOGICALREF NOT IN (SELECT CLIENTREF FROM LG_001_01_CLFLINE)