Mobil320 kullanıcılarında malzeme kartları ile satış elemanı yetki kodu bağlantısı dikkate alınarak ilgili malzemelerin satışına izin verilmek isteniyorsa ilgili store procedüre aşağıdaki kod eklenerek işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

MSSQL managementi yetkili olarak açarak ilgili veritabanı altında yer alan aşağıdaki alana erişiniz. tanımlama yapılacak firma ve döneme ait, SP_XXX_XX_LG_ITEMS procedürü üzerinde sağa tıklayarak Modify deyiniz.

Gelen Query ekranında aşağıda yer alan kodları eklemeniz gerekmektedir.

  1. Query ekranında yer alan “AS“ ve “SELECT” arasına aşağıdaki kodu yapıştırınız.

    DECLARE @CLI_CYPHCODE VARCHAR(50)
    SELECT @CLI_CYPHCODE = (SELECT TOP 1 CYPHCODE FROM LG_SLSMAN WHERE LOGICALREF = (SELECT TOP 1 CLIENT_SLSMAN_REF FROM MMX_CLIENT WHERE ID = @PRM_CLIENT_ID))

  2. ilgili Query içerisinde yer alan “HAVING” alanına ek olarak aşağıdaki kodu ekleyiniz.

    AND (LG_XXX_ITEMS.CYPHCODE = @CLI_CYPHCODE)


    3.ilgili Query içerisinde yer alan “HAVING” alanının üstüne ek olarak aşağıdaki kodu ekleyiniz.


4. Yapılacak olan bu özelleştirme sayesinde satış elemanının yetki kodu ile eşleşen malzeme kartları dışında kalan malzemelerin görüntülenmesi engellenmiş olacaktır.