MimaxPOS'Ta Excelden Stok miktarı ekleme : Öncelikle STLINE TABLOSUNA UYARLI BİR ŞEKİLDE EXCELI HAZIRLAMAK GEREKİR.

DAHA SONRA DATABASEDEN HAZIRLANAN EXCEL IMPORT EDİLİR.

SONRASINDA AŞAĞIDAKİ KOD UYARLANARAK ÇALIŞTIRILMALIDIR.

INSERT INTO MX_001_STLINE(ItemsRef, IslemTarihi, IslemTuru, InvoiceRef, SatirNo, CLCardRef, DepoKodu, Miktar, BirimFiyat, IskontoOran1, IskontoOran2, IskontoOran3, IskontoTutar, IskontoluBirimFiyati, AraTutar, Kdv, Tutar, KdvOran, SlsMan, Sign, SaticiRef, Maliyet, NetFiyat) SELECT ItemsRef, IslemTarihi, IslemTuru, NULL, NULL, NULL, DepoKodu, Miktar, BirimFiyat, IskontoOran1, IskontoOran2, IskontoOran3, IskontoTutar, NULL, AraTutar, Kdv, Tutar, KdvOran, SlsMan, Sign, NULL, Maliyet, NetFiyat FROM [dbo].[Sayfa1$]