NOT: YEDEK ALMAYI UNUTMAYINIZ

INVALID COLUMN NAME 'ABC' HATASI ALINDIĞINDA

L_CAPISIGN TABLOSUNDAKİ VERS KOLONUNDAKİ DEĞER 0 YAPILMALIDIR.

YAPILDIKTAN SONRA İLGİLİ FİRMAYA TABLOLARI SÜRÜME GÖRE GÜNCELLE DENİLMELİDİR.