Mükellef kontrol hatası alındığında aşağıdaki komut çalıştırılmalıdır.

TRUNCATE TABLE L_NET
TRUNCATE TABLE L_GOUSERS
TRUNCATE TABLE DLG_NETLOCK