Tanımlı olan malzeme fiyat kartlarına, bağlı olan cari hesabın ünvanı açıklama alanına yazılması istenirse aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

update LG_001_PRCLIST set DEFINITION_ = (SELECT top 1 SUBSTRING(cari.DEFINITION_,0,50) from LG_001_CLCARD cari where cari.CODE = LG_001_PRCLIST.CLIENTCODE) WHERE PTYPE=2 and CLIENTCODE != ''