Logo muhasebe programında global ölçekteki maliyet yöntemleri ile, net şekilde maliyetler izlenebilmektedir. Lakin her maliyet yönteminin bir hesaplama formülü olması ve formüle uymayan bir değer meydana geldiğinde ilgili satışa ait maliyetin atanmaması durumu oluşmaktadır.


Örnek vermek gerekirse; Fifo maliyet yöntemi kullanan bir firmada maliyetlendirme işlemi çalıştırıldığında, ilgili ürün satışından önce mutlaka satınalma işlemi olmalı, aynı depo’ya giriş gibi değerlerin doğru şekilde içeride işlenmiş olma zorunluluğu var. Eğer değerler doğru değilse hesaplama da yapılamayacaktır.

İşletmeler, yeri geldiğinde yeterli elemanın olmaması, olan elemanların veri işlemede dikkatsiz olması gibi durumlarda Kârlılık hesaplaması alınamamaktadır. Bu durumlarda, yarı hatalı veri ile ortalama bir kâr hesaplayabilmek için aşağıdaki SQL Update komutunu kullanabilirsiniz.

SQL Komutu, depo ve negatif durumları dikkate almaksızın satılan ürünün aynı gün içerisinde olan bir giriş fiyatı varsa bunu maliyet fiyatı olarak kabul ederek, satış maliyetine atamaktadır. Aynı gün giriş yok ise kendinden bir önceki Tarihte yer alan, Devir Fişi, Üretimden Giriş Fişi yada Satınalma İrsaliyesi maliyetini, satış maliyetine atamaktadır.

Bu durumlarda en doğru sonuç, ERP içindeki maliyeti kullanmaktır. Lakin sonuç elde edilemiyor veya veri düzeltilemiyorsa yüksek oranda doğrulukla bu sorgudan faydalanılabilir.UPDATE LG_001_01_STLINE SET
OUTCOST = (SELECT TOP 1 ST2.LINENET/ST2.AMOUNT FROM LG_001_01_STLINE ST2 WHERE ST2.TRCODE IN (1,13,14) AND STOCKREF= ST2.STOCKREF AND ((DATE_ = ST2.DATE_) OR
(DATE_ < (SELECT TOP 1 MAX(ST3.DATE_) FROM LG_001_01_STLINE ST3 WHERE STOCKREF = ST3.STOCKREF ))) ORDER BY LOGICALREF DESC) ,
OUTCOSTCURR = (SELECT TOP 1 ST2.LINENET/ST2.AMOUNT FROM LG_001_01_STLINE ST2 WHERE ST2.TRCODE IN (1,13,14) AND STOCKREF= ST2.STOCKREF AND ((DATE_ = ST2.DATE_) OR
(DATE_ < (SELECT TOP 1 MAX(ST3.DATE_) FROM LG_001_01_STLINE ST3 WHERE STOCKREF = ST3.STOCKREF ))) ORDER BY LOGICALREF DESC)WHERE TRCODE IN (7,8)
AND CANCELLED=0
AND OUTCOST=0
AND LINETYPE=0