bazı durumlarda SQL tetikleyicileri kullanarak, bir tabloya veri eklendiğinde yada değiştirildiğinde, başka bir kolon veya tablodaki bir değeri değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun için basit bir trigger örneği aşağıda gösterilmiştir.

 

CREATE TRIGGER [dbo].[TRG_020_02_ORFLINE_E_SENARYO_DEGISTIR]
    ON [dbo].[LG_020_02_ORFLINE]
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    UPDATE [LG_020_02_ORFICHE] SET 
    DOCODE = 'TRG' , 
    CYPHCODE=2, 
    GENEXP1='G1', 
    GENEXP2='G2' 
    WHERE DOCODE = ''  AND DATE_= GETDATE()
END