Sipariş alınması durumunda, ilgili siparişteki malzeme durumu rezerve ise ve rezerve miktarların toplamını etkilesin istenirse aşağıdaki işlemleri yapmak gerekir.

Öncelikle;

SP_XXX_XX_ITEMS prosedüründe yer alan SUM(ONHAND) değerininin tanımında SUM(ONHAND)-SUM(RESERVED) olarak değiştirilmesi gerekmektedir. İlgili değişiklik sonucunda Logodan malzeme miktarı okunduğunda, rezervede bekleyen ve henüz faturalanmayan değerler düşülerek kullanıcılara iletilecektir.

Sipariş girişi sırasında, girilen siparişin stok senkronizasyonunu etkilemesi için aşağıdaki tetikleyicinin de çalışıyor olması gerekmektedir.

CREATE TRIGGER [dbo].[TRG_005_02_ORFLINE_UPDATE_ITEMS]
    ON [dbo].[LG_005_02_ORFLINE]
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @ITEM_LOGICALREF INT, @DORESERVE SMALLINT
    SELECT @ITEM_LOGICALREF = STOCKREF,@DORESERVE = DORESERVE FROM inserted
    IF(@DORESERVE = 1)
    BEGIN
    UPDATE MMX_CLIENT_SYNC SET IS_DB_SYNC = 'false' WHERE SOURCE_REF = @ITEM_LOGICALREF AND SYNC_TYPE_ID=1
    END
 
END